Meer dan 105 jaar bouwen

Personeelsbeleid

Wit Wognum heeft een duurzaam personeelsbeleid wat betekent:
dat er zorgvuldig met de werknemers wordt omgegaan, dat de medewerkers uit de regio afkomstig zijn, dat geprobeerd wordt de werkzaamheden afwisselend te houden, er opleidingsmogelijkheden geboden worden.

Ons bedrijf heeft een platte organisatie waardoor medewerker en leidinggevende direct contact hebben.

Niet voor niets werkt 65 % van de werknemers al langer dan 10 jaar bij ons bedrijf!

 

MVO

Wit Wognum is sinds 2015 Proud Partner van Werksaam West-Friesland. Het Proud Partnerschap draagt bij aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens komen de criteria voor MVO Proud Partners overeen met die van SROI (Social Return On Investment). Meer informatie is te vinden op www.mvowestfriesland.nl.

“Wit biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans door ze in dienst te nemen én te houden. Ook investeert Wit veel in het opleiden van jongeren, onder meer met stageplekken.”