Meer dan 112 jaar bouwen

Personeelsbeleid

Wit Wognum heeft een duurzaam personeelsbeleid wat betekent:
dat er zorgvuldig met de werknemers wordt omgegaan, dat de medewerkers uit de regio afkomstig zijn, dat geprobeerd wordt de werkzaamheden afwisselend te houden, er opleidingsmogelijkheden geboden worden.

Ons bedrijf heeft een platte organisatie waardoor medewerker en leidinggevende direct contact hebben.

Niet voor niets werkt 65 % van de werknemers al langer dan 10 jaar bij ons bedrijf!

MVO

Wit Wognum is sinds 2015 Proud Partner van Werksaam West-Friesland. Het Proud Partnerschap draagt bij aan de eigen ondernemersdoelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens komen de criteria voor MVO Proud Partners overeen met die van SROI (Social Return On Investment). Meer informatie is te vinden op www.mvowestfriesland.nl.

Wit Wognum biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans door ze in dienst te nemen én te houden. Ook investeren wij veel in het opleiden van jongeren, onder meer met stageplekken.

Bouwteam

Opdrachten uitvoeren in bouwteam. Tegenwoordig wordt Wit Wognum steeds eerder betrokken bij het ontwerp en engineering proces van een project. Dit zorgt voor een hogere bouwsnelheid, nog betere kwaliteit, zeer nauwkeurige budgetbewaking en – zeker niet onbelangrijk – een beperking van de overlast gedurende de werkzaamheden.

Vanuit onze visie om met regionale partijen samen te werken en zo kennis en kunde met elkaar te delen. Wij hebben een vaste groep onderaannemers waarmee wij per project een bouwteam kunnen samenstellen. Door vanaf het begin van het proces met al deze partijen samen te werken, wordt veel winst behaald.