Gezinspaviljoen Bovenkarspel

De Nieuwbouw

Het Gezinspaviljoen in Bovenkarspel voldoet niet meer aan de huidige eisen om de juiste kwaliteit zorg te kunnen bieden aan haar bewoners. Zorgorganisatie Omring heeft daarom besloten een nieuw huis te bouwen op dezelfde plek volgens het concept Beschermd Wonen.

De paleisachtige uitstraling van het oude gebouw wil men ook in de nieuwbouwplannen terug laten komen en dat is met dit ontwerp goed gelukt. Het wordt weer een plek waar bewoners met een zorgvraag graag wonen en oudere mensen uit de omgeving van harte welkom zijn. Bij binnenkomst komt men in een ruime hal, waaraan een bibliotheek, een salon een een grote eetkeuken zijn gelegen. Dit buurtplein loopt over in een mooie serre aan de grote nieuw te realiseren beschutte tuin.

In het gebouw krijgen mensen een zelfstandig tweekamerappartement dat zij kunnen inrichten met eigen meubels. Op de verdiepingen zijn de ontmoetingsruimten centraal per gebouwvleugel georganiseerd, oftewel een gemoedelijk en overzichtelijk buurtje van 8 appartementen.

Nieuws

Route naar de bouwplaats

Gezinspaviljoen 1, 1611 BJ Bovenkarspel

Uitvoerder

Erik Koenis
E-mail: gezinspaviljoen@witwognum.nl

Planning

 • november 2020

  Inrichten bouwterrein

 • december t/m februari 2020

  Sloopwerk en bouwrijp maken

 • maart 2021

  Heiwerk

 • april t/m september 2021

  Ruwbouw casco

 • juni t/m oktober 2021

  Metselwerk

 • juli 2021 t/m februari 2022

  Inbouw/afbouw

Projectteam Gezinspaviljoen

Betrokken partijen

Plan van aanpak

Het nieuwe gezinspaviljoen wordt in een zeven herkenbare fases gebouwd.

Fase 1. Inrichting bouwterrein

Voor wij starten met de bouw- en sloopwerkzaamheden zullen wij het bouwterrein afsluiten met hekken en worden de toegangsbruggen naar het terrein afgesloten. Hierna is het terrein niet meer toegankelijk is voor onbevoegden. In deze fase zullen ook de eerste keten en opslagcontainers worden geplaats.

Fase 2. Sloop

Het bestaande gebouw wordt gesloopt met behulp van een aantal grote sloopmachines. Het vrijkomende afval wordt met vrachtwagens getransporteerd naar de afvalverwerker. In deze fase vinden er dus relatief veel vervoersbewegingen plaats.

Stap 3. Ontgraven

Het bouwterrein wordt geschikt gemaakt voor heiwerkzaamheden en ter plaatse van de plaats waar het nieuwe gebouw komt, afgegraven ten behoeve de nieuwe fundering.

Stap 4. Heien

Na het graven van de bouwput kan de heistelling veilig de bouwput worden ingereden en wordt gestart met het slaan van 264 betonpalen. De heipalen hebben een lengte tussen 15 & 18m1 en zullen per vrachtwagen worden aangevoerd (ca. 10 per vrachtwagen).

Stap 5. Ruwbouw casco

Op de heipalen worden de funderingsbalken in het werk gemaakt. Na het uitharden van deze balken worden de begane grondvloeren gelegd vervolgens komen de kalkzandsteen binnenmuren en de verdiepingsvloeren. Als laatste wordt de dakvloer gelegd.

Stap 5. Metselwerk

Voor het metselwerk zijn ca. 127 duizend gevelstenen nodig. Zodra het ruwbouw casco gereed is, wordt gestart met het metselwerk. Wanneer dit afgerond is, zal de dakdekker het gebouw waterdicht maken.

Stap 6. Afbouw

Zodra het gebouw wind- en waterdicht is wordt er gestart met de afbouw. Dit betekent dat de vloerverwarming en de afwerkvoeren worden aangebracht. Hierna volgen de binnenwanden en de afwerkingen.

Stap 7. Oplevering

Nadat de bouw gereed is, leveren wij het gebouw op aan de Omring. Omring zal het gebouw vervolgens gaan inrichten en in gebruik nemen.